Na stránku domů Emailová adresa l.mosovska@nausnicedoma.cz Na stránku domů
Veselé Vánoce 2010VÝSLEDKY LOSOVÁNÍ LÉTO 2012:

Název soutěže

Příspěvky na web

Pořadatel soutěže: Lucie Mošovská Sunny Smile

Termín konání soutěže: 01.06.2012 -30.09.2012

Podmínky soutěže:

Každý kdo pošle v daném období fotografii svého dítěte (nebo i svou) s viditelnou alespoň

jednou náušnicí nebo video z

nastřelování nebo příspěvek do knihy návštěv se souhlasem ke zveřejnění v prezentacích

nastřelování náušnic na adresu

l.mosovska@nausnicedoma.cz s předmětem „SOUTĚŽ“ bude zařazen do slosování o ceny.

Datum losování: 13.11.2012

1.cena (fotoaparát Olympus VG 110) -Karolínka Konderlová, 5 měsíců

2.cena (2GB MP3 přehrávač) -Nikolka Binková, 6 měsíců

3.cena (velký rodinný deštník) -Karin Bartoňová, 5 let

4.cena (nosič na pet lahev) -Zuzanka Šubrová, 9 měsíců

5.cena (nosič na pet lahev) -Blanka Vávrová, 4 měsíce

6.cena (nosič na pet lahev) -Gábinka Michalíková, 5 měsíců

7.cena (nosič na pet lahev) -Gábinka Michalíková, 5 měsíců

8.cena (nosič na pet lahev) -Klaudinka Zouharová, 2 a půlměsíce

9.cena (nosič na pet lahev) -Blanka Vávrová, 4 měsíce

10.cena (nosič na pet lahev) -Alenka Sedlecká, 6 měsíců

11.cena (nosič na pet lahev) -Eliška Chmelíková, 8 měsíců

12.cena (nosič na pet lahev) -Johanka Honzíková, 7 měsíců

13.cena (nosič na pet lahev) -Adrianka Červenková, 4 měsíce

14.cena (nosič na pet lahev) -Sofinka Svobodová, 5 měsíců

15.cena (nosič na pet lahev) -Anička Čížková, 9 měsíců

16.cena (nosič na pet lahev) -Sofinka Svobodová, 5 měsíců

17.cena (nosič na pet lahev) -Alenka Sedlecká, 6 měsíců

18.cena (nosič na pet lahev) -Klaudinka Zouharová, 2 a půlměsíce

19.cena (nosič na pet lahev) -Valinka Novotná, 11 měsíců

20.cena (nosič na pet lahev) -Taylor Kubrová, 3 roky

21.cena (nosič na pet lahev) -Adélka Zahradníková, 16 měsíců

22.cena (nosič na pet lahev) -Rozárka Kyrianová, 6 měsíců

23.cena (nosič na pet lahev) -Johanka Honzíková, 7 měsíců

24.cena (nosič na pet lahev) -Ema Vágnerová, 10 měsíců

25.cena (nosič na pet lahev) -Nora Chrastová, 5 a půl roku

26.cena (nosič na pet lahev) -Kačenka Linhartová, necelé 3 roky

27.cena (nosič na pet lahev) -Adélka Krčmová, 6 měsíců

28.cena (nosič na pet lahev) -Nikola Marková, 13 let

29.cena (nosič na pet lahev) -Adélka Krčmová, 6 měsíců

30.cena (nosič na pet lahev) -Karin Bartoňová, 5 let

31.cena (nosič na pet lahev) -Karolínka Konderlová, 5 měsíců

Generátor výher v2 -garance Vaší výhry, Pavel Čech. Delphi, 2011

Výsledky facebookového kola soutěže:

1. Zuzanka 9 měsíců

2. Johanka 7 měsíců

3. Adrianka 4 měsíce

4. Adélka16 měsíců

5. Rozárka 6 měsíců

6. - 7. Valinka 11 měsíců

6. - 7. Anička 9 měsíců

8. - 9. Emička 10 měsíců

8. - 9. Nicol 13 let

10. - 12. Karolínka 5 měsíců

10. - 12. Kačenka 33 měsíců

10. - 12. Adélka 6 měsíců

13. - 18. Sofinka 5 a půl měsíce

13. - 18 Eliška 8 měsíců

13. - 18 Taylor 3 roky

13. - 18 Nora 5 a půl roku

13. - 18 Nikolka 6 měsíců

13. - 18 Klaudinka 2 a půl měsíce

19. - 21. Karin 5 let

19. - 21 Alenka 6 měsíců

19. - 21 Gábinka 5 měsíců

PRAVIDLA SOUTĚŽE LÉTO 2012

Organizátor:

Lucie Mošovská - nastřelování náušnicVÝSLEDKY LOSOVÁNÍ LÉTO 2011: doma

IČO: 67416896, Dykova 1117/21, 101 00 Praha 10

Termín konání soutěže:

od 1.6.2012 do 31.8.2012 POZOR - soutěž je prodloužena do 30.9.2012!!!

Podmínky účasti v soutěži:

Každý kdo pošle fotografii svého dítěte (nebo i svou) s viditelnou alespoň jednou náušnicí nebo video z nastřelování nebo příspěvek do knihy návštěv se souhlasem ke zveřejnění v prezentacích nastřelování náušnic v daném období na adresu l.mosovska@nausnicedoma.cz s předmětem „SOUTĚŽ“ bude zařazen do slosování o ceny. Pokud pošlete fotografii, video i příspěvek budete za každý zaslaný příspěvek (druh příspěvku) zařazeni do slosování – takže celkem 3x.

Ceny - losuje - Generátor výher v2 -garance Vaší výhry, Pavel Čech. Delphi, 2011

1. cena fotoaparát Olympus VG 110

2. cena 2GB MP3 přehrávač

3. cena rodinný deštník

4. – 50. cena bude bottle holder - nosič na pet lahev

Faceboková soutěž:

vyhrává fotka s nejvíce fanoušky ( s nejvíce označeními "To se mi líbí") Této soutěže se účastní všechny fotky v albu "Fotky našich malých klientek" a v albu "Soutěž léto 2012".

1. cena fotoaparát Olympus VG 110

2. cena 2GB MP3 přehrávač

3. cena rodinný deštník

4. – 50. cena bude bottle holder - nosič na pet lahev

Způsob zveřejnění výsledků:

O výsledcích budete všichni informováni emailem nejpozději 30.9.2012. Jména výherců budou navíc zveřejněna na www a facebookových stránkách.

Všeobecné podmínky:

1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher prostřednictvím zásilkových či poštovních služeb. Reklamace na výhry se nevztahují.

3. Do soutěže budou zařazeny pouze fotografie, videa a zkušenosti našich klientů. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti zaslaných údajů.

4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

5. Organizátor soutěže je, oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uvedena na propagačních materiálech v souvislosti se Soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná.

6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců a účastníků soutěže ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora bezplatně po neomezenou dobu. Soutěžící odesláním soutěžního e-mailu uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže organizátorovi za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího jeho marketingového zpracování, zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména, event. fotografie na webových stránkách organizátora, dále k nabízení služeb a zasílání informací o marketingových akcích, obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

7. Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách organizátora soutěže na adrese http://www.nastrelovani-nausnic-doma.cz/html/AkcniNabidka.php a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle organizátora.

VÝSLEDKY LOSOVÁNÍ LÉTO 2011:

Název soutěže: Příspěvky na web

Pořadatel soutěže: Lucie Mošovská Sunny Smile

Termín konání soutěže: 01.06.2011 -31.08.2011

Podmínky soutěže:

Každý kdo pošle fotografii svého dítěte (nebo i svou) s viditelnou alespoň

jednou náušnicí nebo video z nastřelování nebo příspěvek do knihy návštěv se souhlasem ke zveřejnění v prezentacích nastřelování náušnic v daném období na adresu

l.mosovska@nausnicedoma.cz s předmětem „SOUTĚŽ“ bude zařazen do slosování o ceny.

Všichni, kdo jste nám již fotografie a příspěvky poslali, přepošlete prosím email ještě

jednou. Pokud pošlete fotografii, video i příspěvek budete za každý zaslaný příspěvek (druh příspěvku) zařazeni do slosování – takže celkem 3x.

Datum losování: 13.10.2011

1.cena (2GB MP3 přehrávač) -Karolínka Snovická, 4 měsíce

2.cena (velký rodinný deštník) -Berta Kavková , 20 měsíců

3.cena (nosič na pet lahev) -Jana Karpatyová, 30 let

4.cena (nosič na pet lahev) -Nikola němečková, 1 rok a půl

5.cena (nosič na pet lahev) -Claire baral, 5 let

6.cena (nosič na pet lahev) -Terezka Rousková, 3 měsíce

7.cena (nosič na pet lahev) -Vanda němečková, 5 měsíců

8.cena (nosič na pet lahev) -Kristýnka Prchlíková, 2 roky a 9 měsíců

9.cena (nosič na pet lahev) -Leontýnka Migová, 4 roky

10.cena (nosič na pet lahev) -Tessinka Laco, 8 měsíců

11.cena (nosič na pet lahev) -Melanie Němcová, 3 měsíce

12.cena (nosič na pet lahev) -Karolínka Snovická, 4 měsíce

13.cena (nosič na pet lahev) -Eliška Němcová, 4 měsíce

14.cena (nosič na pet lahev) -Katrin Kolbabová, 9 měsíců

15.cena (nosič na pet lahev) -Emma Vozková, 4 roky

16.cena (nosič na pet lahev) -Sofie Kierová, 3 měsíce

17.cena (nosič na pet lahev) -Kristýnka Migová, 6 let

18.cena (nosič na pet lahev) -Veronika Pokorná, 7 let

19.cena (nosič na pet lahev) -Katrin Kolbabová, 9 měsíců

20.cena (nosič na pet lahev) -Jolana Legnerova, 6 měsíců

21.cena (nosič na pet lahev) -Lucie Culková, 6 měsíců

22.cena (nosič na pet lahev) -Dominika Straková, 9 měsíců

23.cena (nosič na pet lahev) -Melanie Němcová, 3 měsíce

24.cena (nosič na pet lahev) -Sofie Kierová, 3 měsíce

25.cena (nosič na pet lahev) -Dominika Straková, 9 měsíců

26.cena (nosič na pet lahev) -Berta Kavková , 20 měsíců

27.cena (nosič na pet lahev) -Apolenka Fráňová, 5 měsíců

28.cena (nosič na pet lahev) -Apolenka Fráňová, 5 měsíců

29.cena (nosič na pet lahev) -Eliška Němcová, 4 měsíce

Generátor výher v2 -garance Vaší výhry, Pavel Čech. Delphi, 2011

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Organizátor:

Lucie Mošovská - nastřelování náušnic doma

IČO: 67416896, Dykova 1117/21, 101 00 Praha 10

Termín konání soutěže:

od 1.6.2011 do 31.8.2011

Podmínky účasti v soutěži:

Každý kdo pošle fotografii svého dítěte (nebo i svou) s viditelnou alespoň jednou náušnicí nebo video z nastřelování nebo příspěvek do knihy návštěv se souhlasem ke zveřejnění v prezentacích nastřelování náušnic v daném období na adresu l.mosovska@nausnicedoma.cz s předmětem „SOUTĚŽ“ bude zařazen do slosování o ceny. Všichni, kdo jste nám již fotografie a příspěvky poslali, přepošlete prosím email ještě jednou. Pokud pošlete fotografii, video i příspěvek budete za každý zaslaný příspěvek (druh příspěvku) zařazeni do slosování – takže celkem 3x.

Ceny:

1. cena bude 2GB MP3 přehrávač

2. cena bude velký rodinný deštník

3. – 50. cena bude bottle holder - nosič na pet lahev

Způsob zveřejnění výsledků:

O výsledcích budete všichni informováni emailem nejpozději 30.9.2011. Jména výherců budou navíc zveřejněna na www a facebookových stránkách.

Všeobecné podmínky:

1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher prostřednictvím zásilkových či poštovních služeb. Reklamace na výhry se nevztahují.

3. Do soutěže budou zařazeny pouze fotografie, videa a zkušenosti našich klientů. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti zaslaných údajů.

4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

5. Organizátor soutěže je, oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi uvedena na propagačních materiálech v souvislosti se Soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná.

6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců a účastníků soutěže ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora bezplatně po neomezenou dobu. Soutěžící odesláním soutěžního e-mailu uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže organizátorovi za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího jeho marketingového zpracování, zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména, event. fotografie na webových stránkách organizátora, dále k nabízení služeb a zasílání informací o marketingových akcích, obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

7. Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na webových stránkách organizátora soutěže na adrese http://www.nastrelovani-nausnic-doma.cz/html/AkcniNabidka.php a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle organizátora.

l.mosovska@nausnicedoma.cz zavřít